Tin tức

  • Lá đồng điện phân JIMA

    Lá đồng điện phân đánh bóng hai mặt 4,5μm ~ 15μm Lá đồng điện phân đánh bóng hai mặt được đặc trưng bởi cấu trúc đối xứng của hai mặt, mật độ kim loại gần với mật độ lý thuyết của đồng, bề mặt rất thấp, độ giãn dài và độ bền kéo tuyệt vời , ...
    Đọc thêm
  • Lá đồng pin lithium 6μm bước vào chu kỳ đi lên của nhu cầu tăng trưởng cao bền vững

    Xu hướng mỏng lá đồng là rõ ràng.Vào năm 2020, lá đồng pin lithium 6μm có thể trở thành xu hướng chủ đạo của thị trường.Đối với pin nguồn, một mặt, lá đồng pin lithium 6μm có mật độ năng lượng cao hơn, tính chất vật lý tốt hơn và tính chất hóa học ổn định hơn 8μm;o...
    Đọc thêm